از کانادا همچنان خبری نیست..گفتن پرونده هامون رفته ورشو ولی...امیدوارم زودتر تکلیفمون روشن شه..

/ 0 نظر / 12 بازدید